PhoenixDAO - Kripto Sözlük AMA Etkinliğinde Neler Oldu? Tüm Soru ve Cevaplar!

PhoenixDAO
Dün Kripto Sözlük Piyasa Muhabbeti Telegram grubumuzda PhoenixDAO'dan Monte Thomas (Partnerships Director) ve Craig Snowball (Ambassador) ile birlikte AMA etkinliği düzenledik. Etkinliğinde gerçekleşen soru ve cevapları sizler için burada derledik. Hem ingilizce hem de Türkçe şekilde. 

Q1 -  Please introduce yourself. How did you get to be involved in cryptocurrency and PhoenixDAO?

Soru 1 - Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kripto paralarla nasıl tanıştınız ve PhoenixDAO'ya nasıl dahil oldunuz?

Craig: Hi all, thanks for having us. I'm Craig and I'm an ambassador for PhoenixDAO working very closely with both the core team and the community to support growth and marketing.

I first got involved with cryptocurrency back in 2018, but I was still very skeptical back then and watched from the sidelines with little investment. There were so many horror stories in the space and I was cautiously trying to make sense of it all and was learning every day. Having had a common interest in a previous project as the core team, I naturally spoke with them and created a relationship. I was excited to hear their plans and what they were looking to bring to the space through PHNX. I wanted to support them and be a part of something I was excited about! And here I am today...

Mayor: Hello People. I’m Monte Thomas. I got into crypto purely out of curiosity when I was still working as a freelance tech writer along with my day lecturing job back in 2014/15.

After taking a deep dive to learn about blockchain/crypto which saw me undergo an MSc. Digital Currency course, I got a role with a crypto project to cover articles, from where I moved on to work as a sales and marketing person (It’s worth mentioning that I now have a Diploma in Online Marketing/Sales). 

I’m currently working with PhoenixDAO as the partnership director of the project. In this current role, I bring to bare a combination of my marketing, sales, and business development skills — while covering the legal responsibilities of the project.

Craig (Türkçe): Herkese merhaba, burada olmak harika ve bizi ağırladığınız için teşekkürler. Ben Craig ve PhoenixDAO’te çalışıyorum, büyümeyi ve pazarlamayı desteklemek için hem çekirdek ekip hem de toplulukla çok yakından çalışıyorum.

İlk olarak 2018'de kripto paralar ile uğraştım, ancak o zamanlar hala çok şüpheciydim ve çok az yatırımla kenardan izlemeyi tercih ettim. Bilinmeyen şeylerde çok fazla korku hikayesi vardı, dikkatli bir şekilde her şeyi anlamaya çalışıyordum ve her gün öğreniyordum. Çekirdek ekip olarak önceki bir projeye ortak bir ilgi duyduktan sonra, doğal olarak onlarla konuştum ve bir ilişki kurdum. Planlarını ve PHNX aracılığıyla getirmek istediklerini duymaktan heyecanlandırdı. Onları desteklemek ve heyecanlandığım bir şeyin parçası olmak istedim! Ve bugün buradayım…

Mayor (Türkçe): Merhaba Millet. Ben Monte Thomas. 2014/15'te günlük ders verdiğim zamanlarda serbest teknoloji yazarı olarak çalışırken tamamen meraktan kriptoya girdim. Blockchain/kripto hakkında bilgi edinmek için derin bir dalış yaptıktan sonra beni bir Msc'den geçirdi. Dijital para birimi kursu, bir satış ve pazarlama uzmanı olarak çalışmaya başladığım makaleleri kapsayacak bir kripto projesinde rol aldım (şu anda çevrimiçi pazarlama diplomasına sahip olduğumu belirtmem gerekiyor.). Şu anda PhoenixDAO ile projenin ortaklık Direktörü olarak çalışıyorum. Bu rolde, projenin yasal sorumluluklarını karşılarken pazarlama, satış ve iş geliştirme becerilerimin bir kombinasyonunu ortaya çıkarıyorum.

Q2 - Can you tell us a little bit about PhoenixDAO?

Soru 2 - PhoenixDAO'dan biraz bahseder misiniz?

Craig: Absolutely! PhoenixDAO is a project that is driven by the community. Community is the most important part of any project and our aim is to solve the centralised issues we often see in the crypto space. A key focus for the project is to achieve decentralisation via the community built DAO platform, designed to eliminate whale manipulation in making proposals and the subsequent voting process (one man, one vote) along with participation rewards. 

With a suite of protocols readily available, Authentication, Identity, Payment and Tokenization this allows us to continue to develop in-house products. You can think of it as a linked ecosystem of governance (DAO), DeFi products (among the products which include but not limited to, a staking dApp that enables liquidity farming, events ticketing dApp, NFT Marketplace dApp and a dApp store, just like Google play store) all powered by the PHNX token

Summarily it is an ecosystem that has protocols and products going side by side. Why we see it becoming very big is the fact that it is open to anyone from anywhere to get involved in building the project. Once the DAO is live, with good incentives/grant system embedded, be sure that we'll get the best developers coming to build in the PhoenixDAO space.

Türkçesi: Kesinlikle! PhoenixDAO, topluluk tarafından yönlendirilen bir projedir. Topluluk, herhangi bir projenin en önemli parçasıdır ve amacımız, kripto para alanında sıklıkla gördüğümüz merkezi sorunları çözmektir. Projenin temel odak noktalarından biri, tekliflerde balina manipülasyonunu ve katılım ödülleriyle birlikte sonraki oylama sürecini (bir kişi, bir oy) ortadan kaldırmak için tasarlanmış, topluluk tarafından oluşturulmuş DAO platformu aracılığıyla ademi merkeziyetçiliği sağlamaktır.

Halihazırda mevcut olan bir dizi protokol ile, Kimlik Doğrulama, Kimlik, Ödeme ve Tokenizasyon ile bu, şirket içi ürünler geliştirmeye devam etmemize olanak tanıyor. Bunu, bağlantılı bir yönetişim ekosistemi (DAO), DeFi ürünleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere, likidite farming’ine olanak sağlayan stake dApp'ı, etkinlik biletleme dApp'i, NFT Marketplace dApp'ı ve bir dApp mağazası içeren ürünler arasında) düşünebilirsiniz. Google Play Store) hepsi PHNX token’ıyla desteklenmektedir!

Özetle, yan yana giden protokolleri ve ürünleri olan bir ekosistemdir. Bunun neden çok büyük olduğunu görüyoruz, projenin oluşturulmasına her yerden herkesin katılmasına açık olduğu gerçeğidir. DAO, gömülü iyi teşvikler / hibe sistemi ile hayata geçtiğinde, PhoenixDAO alanında inşa etmeye gelen en iyi geliştiricileri alacağımızdan emin olun.

Q3 - You say a custom-built governance platform to enable a decentralized democracy and also an ecosystem growth platform. Can you explain this a little more?

Soru 3 - Merkezi olmayan bir yapı ve aynı zamanda bir ekosistem sağlamak için özel olarak oluşturulmuş bir yönetim platformu olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz daha açıklayabilir misin?

Mayor: As mentioned already, this will be driven through the custom built DAO where the community is at the heart of the project. The community submit proposals, the community vote and the community can apply for funding to help support an idea they have linked to the ecosystem e.g. Maybe a dApp they had an idea about. If you would like to read more about our DAO this article is a complete guide - https://medium.com/phoenixdao/phoenixdao-a-complete-guide-for-the-dao-c6e5c3f9336e and we also have a video walkthrough here - https://youtu.be/-6ZuEnn4K14

The Ecosystem is powered by the $PHNX token through a suite of products, for example the events marketplace and the use cases it offers combined with partner utility and use cases. The design of our platform makes it competitive when compared to other DAO’s.

It's designed to take out bad actors. There can’t be whale manipulation, meaning only the best projects loved by the community will be voted and approved for funding. We’re excited for what’s coming.

Türkçesi: Yukarıda bahsedildiği gibi, topluluğun projenin merkezinde olduğu özel oluşturulmuş DAO aracılığıyla yürütülecektir. Topluluk öneriler sunar, topluluk oyu ve topluluk, ekosisteme bağladıkları bir fikri desteklemeye yardımcı olmak için finansman başvurusunda bulunabilir. Örneğin fikirleri olan bir dApp. DAO hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu makale eksiksiz bir kılavuzdur - https://medium.com/phoenixdao/phoenixdao-a-complete-guide-for-the-dao-c6e5c3f9336e ve burada ayrıca bir video kılavuzumuz var - https://youtu.be/-6ZuEnn4K14

Ekosistem, bir ürün grubu aracılığıyla, örneğin etkinlik pazarı ve iş ortağı yardımcı programı ve kullanım durumları ile birlikte sunduğu kullanım durumları gibi, $PHNX token’ı tarafından desteklenmektedir. Platformumuzun tasarımı, diğer DAO'lara kıyasla onu rekabetçi kılıyor. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi, balina manipülasyonu olamaz, yani yalnızca topluluk tarafından sevilen en iyi projeler finansman için onaylanacaktır. Gelecekler için heyecanlıyız.

Q4 - Based on the information on your website, PhoenixDAO has a feature that allows the user to create digital ID.

Soru 4 - Web sitenizdeki bilgilere göre PhoenixDAO, kullanıcının dijital kimlik oluşturmasına izin veren bir özelliğe sahip.

Craig: I believe this is in reference to the digital identity protocol? Essentially this tech can be used to manage a users identity in a decentralised way in products either built by us or our partners. An example would be the app built by one of our partners, Numio.

Essentially we’re aiming to see individuals owning their private data, not only that but eventually having the ability to interact with an array of PHNX and third party applications without needing to sign up everytime.  

Link to our partner app (First app on Google play store with layer 2 functionality, enabling decentralised KYC/AML using new level of digital Identity in collaboration with PhoenixDAO): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numio.pay

IOS in development.

Türkçesi: Bunun dijital kimlik protokolüne atıfta bulunduğuna inanıyorum. Esasen bu teknoloji, bizim tarafımızdan veya ortaklarımız tarafından oluşturulan ürünlerde bir kullanıcı kimliğini merkezi olmayan bir şekilde yönetmek için kullanılabilir. Ortaklarımızdan biri olan Numio tarafından oluşturulan uygulama buna bir örnek olabilir.

Esasen, kişisel verilerinin sahibi olan bireyleri görmeyi hedefliyoruz, sadece bu değil, aynı zamanda her seferinde kaydolmaya gerek kalmadan bir dizi PHNX ve üçüncü taraf uygulamalarıyla etkileşime girme yeteneğine sahip olduklarını görmeyi amaçlıyoruz.

İş ortağı uygulamamızın linki (Google Play Store'da PhoenixDAO ile işbirliği içinde yeni bir dijital Kimlik düzeyi kullanarak merkezi olmayan KYC / AML'yi etkinleştiren, katman 2 işlevselliğine sahip ilk uygulama): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numio.pay

IOS platformu için geliştiriliyor.

Q5 - What are the uses of digital ID? What data is required?

Soru 5 - Dijital kimliğin kullanım alanları nelerdir? Hangi veriler gerekli?

Mayor: Here's my/our thought on that:

Decentralized identity is a commonly discussed trope in the blockchain space that hasn’t had much to show. However, its potential is one worth paying attention to.

In a world full of identity theft, of which 14.4 million people fell victim in 2018, threats continually persist. However, blockchain technology’s decentralization provides a fighting chance, especially in a world where personal information is a currency.

The point of decentralized identity is to put personal data back in control of the people. It eliminates the process of companies taking and selling information, profiting at the expense of the user. This is done via tokenization. From the username to an email, each part of an online identity is represented via a token. That’s the problem PhoenixDAO’s Identity and authentication protocol aims to solve.

That token provides a user the power to control who and what can see such information. For example, someone going to the doctor could choose how much information is passed over, such as their medical history, name, and address. The user can then ensure permission is only granted to that doctor. The group can’t sell that information to another company.

Not only this, but it remains impossible for a bad actor to pose as that user. This is thanks to public and private keys, an idea carried over from traditional cryptocurrency wallets. Basically, a user creates corresponding public and private keys that represent their identity on a blockchain. The public key is then stored in something called a Decentralized Identifier (DID) - accessible via a decentralized network.

Read more about how we enable this in the article here:

https://www.cryptocompare.com/coins/guides/how-blockchain-can-prevent-identity-theft/

Türkçesi: İşte bu konudaki düşüncem / düşüncemiz:

Merkezi olmayan kimlik, gösterecek çok şeyi olmayan, blockchain alanında sıkça tartışılan bir kinayedir. Bununla birlikte, potansiyeli dikkate alınmaya değerdir.

2018'de 14,4 milyon kişinin kurbanı olduğu kimlik hırsızlığıyla dolu bir dünyada tehditler sürekli devam ediyor. Bununla birlikte, blockchain teknolojisinin ademi merkeziyetçiliği, özellikle kişisel bilgilerin para birimi olduğu bir dünyada bir mücadele şansı sağlar.

Merkezi olmayan kimliğin amacı, kişisel verileri insanların kontrolüne geri vermektir. Şirketlerin bilgi alıp satma sürecini ortadan kaldırır, kullanıcı pahasına kar sağlar. Bu, token'laştırma yoluyla yapılır. Kullanıcı adından e-postaya, çevrim içi kimliğin her parçası bir token aracılığıyla temsil edilir. PhoenixDAO’nun Kimlik ve kimlik doğrulama protokolünün çözmeyi amaçladığı sorun budur.

Bu simge, kullanıcıya bu tür bilgileri kimin ve neyin görebileceğini kontrol etme gücü sağlar. Örneğin, doktora giden biri tıbbi geçmişi, adı ve adresi gibi ne kadar bilginin aktarılacağını seçebilir. Kullanıcı daha sonra iznin yalnızca o doktora verildiğinden emin olabilir. Grup bu bilgileri başka bir şirkete satamaz.

Sadece bu da değil, kötü bir oyuncunun başka bir kullanıcı gibi davranması imkansız oluyor. Bu, geleneksel kripto para cüzdanlarından aktarılan bir fikir olan genel ve özel anahtarlar sayesinde. Temel olarak, bir kullanıcı, kimliklerini bir blok zincirinde temsil eden ilgili genel ve özel anahtarları oluşturur. Genel anahtar daha sonra Merkezi Olmayan Tanımlayıcı (DID) adı verilen - merkezi olmayan bir ağ üzerinden erişilebilen bir yerde depolanır.

Nasıl etkinleştirdiğimiz hakkında daha fazla bilgiyi bu makaleden edinebilirsiniz:

https://www.cryptocompare.com/coins/guides/how-blockchain-can-prevent-identity-theft/

Q6 - How do you ensure the security of digital IDs?

Soru 6 - Dijital kimliklerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz?

Craig: When it comes to digital ID, the various users are in charge of securing their login/user/KYC/AML details on the different infrastructure/products they’re interacting with, not any third party. On our part, to ensure security and safety of the ID’s being created is the reason why we decided to be built on the Ethereum Blockchain network, which so far is the most secure and decentralised network even though it has been faced with speed of transaction issues lately. An existing use case is seen in Numio’s app. They're making use of PhoenixDAO’s identity protocol and zk(zero-knowledge) solution to put control back in the hands of all those using the app. Isn’t it amazing you don’t have to send your confidential information to some unknown people on the internet? 

Read more about how we enable this in the article here: https://www.cryptocompare.com/coins/guides/how-blockchain-can-prevent-identity-theft/

Türkçesi: Dijital kimlik söz konusu olduğunda, çeşitli kullanıcılar, herhangi bir üçüncü taraf değil, etkileşimde bulundukları farklı altyapı / ürünlerle ilgili oturum açma / kullanıcı / KYC / AML ayrıntılarını güvence altına almaktan sorumludur. Bizim açımızdan, oluşturulan kimliğin güvenliğini sağlamak, işlem hızı sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen şu ana kadar en güvenli ve merkezi olmayan ağ olan Ethereum Blockchain ağı üzerine kurmaya karar vermemizin sebebidir. Numio’nun uygulamasında mevcut bir kullanım durumu görülüyor. PhoenixDAO’nun kimlik protokolünü ve zk (sıfır bilgi) çözümünü kullanarak kontrolü, uygulamayı kullanan herkese geri teslim ediyorlar. Gizli bilgilerinizi internetteki bilinmeyen bazı kişilere göndermek zorunda olmamanız şaşırtıcı değil mi?

Bunu şu makalede nasıl etkinleştirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.cryptocompare.com/coins/guides/how-blockchain-can-prevent-identity-theft/

Q7 - According to Roadmap "STAKING DAPP VERSION 1 "completed. What are your future plans?

Soru 7 - Roadmap (Yol haritası)’e göre "STAKING DAPP VERSION 1" tamamlandı. Gelecek planlarınız neler?

Mayor: Along with staking V1 which is highlighted on our roadmap you can see V.2, V.2 is bringing new features such as farming which allows users to lock in PHNX:ETH liquidity on Uniswap and then stake their LP tokens to earn additional $PHNX tokens. V.2 is now complete.

Staking V2 is bringin ease and control of your funds to your doorstep. You can engage in flexible staking/farming based on your preference. once the smart contract has been externally audited we will be launching, watch this space, because DeFi on another level is coming.

Türkçesi: V. 2'yi görebileceğiniz yol haritamızda vurgulanan staking V1 ile birlikte V. 2, kullanıcıların PHNX:ETH likiditesini Uniswap'a kilitlemelerine ve daha sonra ek $PHNX token’ları kazanmak için LP token’larını yatırmalarına olanak tanıyan farming gibi yeni özellikler getiriyor. V. 2 Şimdi tamamlandı.

Staking V2, paranızı kontrol etmenizi sağlar. Tercihinize göre esnek stake etme / farming yapabilirsiniz. Akıllı sözleşme harici olarak denetlendikten sonra başlatılıyor olacağız, Bizi iyi izleyin, çünkü başka bir seviyede DeFi geliyor.

Q8 - PHNX token is an important part of the PhoenixDAO ecosystem. Can you tell us more about PHNX?

Soru 8 - PHNX token’ı, PhoenixDAO ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Bize PHNX hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Craig: Of course, we launched PHNX to be pivotal, the aim is to see PHNX having multiple use cases and to name just some, ecosystem currency (DeFi), governance participation access (DAO), NFT and much more. We will also ensure that protocol usage wraps in PHNX

Our strategic partners Numio are already working with us to bring a raft of use cases and utility within their products, we will be looking to on-board more partners overtime and so expect to see PHNX usage grow exponentially over the coming years.

Türkçesi: Tabii ki, oldukça önemli bir hâle getirmek için PHNX'i başlattık, amaç PHNX'in birden fazla kullanım alanına sahip olduğunu görmek ve sadece bazılarını, ekosistem para birimini (DeFi), yönetim katılım erişimini (DAO), NFT'yi ve çok daha fazlasını adlandırmaktır. Ayrıca protokol kullanımının PHNX'e sarılmasını sağlayacağız.

Stratejik ortaklarımız Numio, ürünlerine bir dizi kullanım durumu ve fayda sağlamak için zaten bizimle çalışıyor, daha fazla çalışmak için başka ortak arayışına gireceğiz ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda PHNX kullanımının katlanarak arttığını görmeyi umuyoruz.

Q9 - Can token holders participate in voting? What do you offer to investors? 

Soru 9 - Token sahipleri oylamaya katılabilir mi? Yatırımcılara ne sunuyorsunuz?

Mayor: The whole essence of decentralized governance is to give exclusive rights to token holders.

Our DAO is built in such a way that it is in fact only the PHNX token holders who can participate in voting. As we see more and more proposals submitted through the DAO it’s going to be holders who actively decide where grants should be awarded.

By way of an example there could be 3 proposals submitted by third parties or individuals through the DAO - 

1. Build a decentralised Amazon marketplace

2. Create a new PHNX protocol and 

3. Build a DeFi lending application.

It will be the community who decides which of these proposals if any win and then move to receive grants to build in the ecosystem.

We will be leveraging our amazing community and network as additional incentives to build in the ecosystem, that alone is a powerful incentive!

Türkçesi: DAO'muz, gerçekte yalnızca PHNX token sahipleri oylamaya katılabilecek şekilde oluşturulmuştur. DAO aracılığıyla gittikçe daha fazla teklifin sunulduğunu gördükçe bu noktada aktif olarak karar veren token sahipleri olacaktır.

Bir örnek olarak, üçüncü şahıslar veya bireyler tarafından DAO aracılığıyla sunulan 3 teklif olabilir.

1. Merkezi olmayan bir Amazon pazarı oluşturun

2. Yeni bir PHNX protokolü oluşturun

3. Bir DeFi borç verme uygulaması oluşturun.

Bu tekliflerden hangisinin kazanacağına karar veren ve daha sonra ekosistemi inşa etmek için hibe almaya karar veren topluluk olacaktır.

Topluluğumuzu ve ağımızı ekosistemde inşa etmek için ek teşvikler olarak kullanacağız, bu tek başına güçlü bir teşviktir!

Q10 - Your products have a Marketplace. Can you explain why the PHNX Event Marketplace was created? 

Soru 10 - Web sitenizde ürünleriniz arasında Marketplace’ı görüyoruz. PHNX Event Marketplace’ın (Etkinlik Pazarı) neden oluşturduğunuzu açıklayabilir misiniz?

Craig: The PhoenixDAO Event Marketplace is one of five proposed flagship dApps we will be building. The flagship dApps are being built to become the life blood of the project. Specifically we believe the Events Marketplace being the first of its kind to offer NFT tickets which leverage Polygons (previously Matic) side-chain technology will disrupt what is a huge industry. 

The PhoenixDAO events marketplace is a decentralized Eventbrite style dApp where you can sell or find listings for event tickets, both free and paid. The primary goal of this dApp is to make it as easy as possible to create your events or buy tickets using the NFT ticket technology in PHNX. You can choose between the event being free or paid in PHNX. Free events are useful because they can get people familiar with the dApp even if they are not familiar with PHNX. We created the dApp because we believe in the new digital economy, people should be able to own their contents and monetize them as they will, and that’s what the dApp enables. Musicians, Youtubers, Influencers, Sports people, gamers, and just anyone can use the platform to sell tickets for their events. Could even be a house party that you want to raise funds from by selling tickets. It’s safe to say the end has come for ticket scalpers, fake tickets, unreasonable blackmarket ticket price hike. We’ve brought the transparency of the blockchain to the currently valued ~$2 Billion events industry and aim to grab a fair share of the market soon. 

We've also recently signed up to a great relationship with Travala.com to be an affiliate and look at ways to support our future journey. 

The events dapp can be found here: events.phoenixdao.io

Türkçesi: PhoenixDAO Marketplace, inşa edeceğimiz beş amiral gemisi dApp'den biridir. Amiral gemisi dApps, projenin yaşam kaynağı olmak için inşa ediliyor. Özellikle, events Marketplace'in Polygons (önceden Matic) yan zincir teknolojisinden yararlanan NFT biletleri sunan türünün ilk örneği olduğuna inanıyoruz, büyük bir endüstriyi bozacağına inanıyoruz.

PhoenixDAO events marketplace, hem ücretsiz hem de ücretli etkinlik biletleri için listeleri satabileceğiniz veya bulabileceğiniz merkezi olmayan bir eventbrite tarzı dApp'dir. Bu dApp'in temel amacı, etkinliklerinizi oluşturmayı veya PHNX'teki NFT bilet teknolojisini kullanarak bilet satın almayı mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır. Etkinliğin PHNX'te ücretsiz veya ücretli olması arasında seçim yapabilirsiniz. Ücretsiz etkinlikler yararlıdır, çünkü PHNX'e aşina olmasalar bile insanları dApp ile tanıştırabilirler. dApp'i yarattık çünkü yeni dijital ekonomiye inanıyoruz, insanlar içeriklerine sahip olmalı ve istedikleri gibi para kazanabilmeli ve dApp'in sağladığı şey bu. Müzisyenler, Youtuber’lar, Influencer’lar, sporcular, oyuncular ve sadece herkes etkinlikleri adına bilet satmak için platformu kullanabilir. Bir ev partisinde bile bilet sararak para kazanabilirsiniz. Bilet avcıları, sahte biletler, mantıksız kara borsa bilet fiyat artışı için sonun geldiğini söylemek gerekiyor. Blockchain'in şeffaflığını şu anda değerli olan ~2 milyar dolarlık etkinlik endüstrisine getirdik ve yakında pazarın adil bir payını almayı hedefliyoruz.

Ayrıca, yakın zamanda  gelecekteki yolculuğumuzu desteklemenin yollarını aramak için Travala.com ile harika bir ilişki kurduk.

dApp hakkında bilgiler burada mevcut: events.phoenixdao.io

Q11 - What are you planning in the future to attract investors and new users? Can you tell us a little bit about your strategy?

Soru 11 - Yatırımcıları ve yeni kullanıcıları çekmek için gelecekte ne planlıyorsunuz? Bize stratejinizden biraz bahseder misiniz?

Mayor: Our aim from the outset has been to build out the key infrastructure, once the key parts of the ecosystem are in place

DAO

dApp store (Blockchain version of Google Play store)

Flagship products (Events dApp, and more)

We believe you’ll see a snowball effect when it comes to growth.

As already seen from partnership with agencies such as LunaPR the team are also looking to ensure an aggressive marketing strategy is in place for the long term. So to attract investors and more participant, we aim to get into several useful marketing, development, and token use-case partnerships in the coming weeks/months.

Each of the PhoenixDAO flagship dApps will see $PHNX utility, revenue generation and community growth and these are key to achieving our goal of PhoenixDAO becoming a fully decentralized, community driven, self-sustaining ecosystem.

Türkçesi: En başından beri amacımız, ekosistemin önemli bölümleri oluşturulduktan sonra temel altyapıyı inşa etmek

DAO

dApp store (Google Play Store’un Blockchain versiyonu)

Amiral gemisi ürünler (Events dApp, ve daha fazlası)

Büyüme söz konusu olduğunda bir kartopu etkisi göreceğinize inanıyoruz. LunaPR gibi ajanslarla ortaklıktan da anlaşılacağı gibi, ekip uzun vadede agresif bir pazarlama stratejisinin uygulanmasını sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle, yatırımcıları ve daha fazla katılımcıyı çekmek için, birkaç yararlı pazarlama, geliştirme ve token kullanım durumu ortaklığına girmeyi hedefliyoruz,

PhoenixDAO'nun amiral gemisi dApp'lerinin her biri $PHNX yardımcı programını, gelir elde etmeyi ve topluluk büyümesini görecek ve bunlar PhoenixDAO'nun tamamen merkezi olmayan, topluluk odaklı, kendi kendini idame ettiren bir ekosistem olma hedefimize ulaşmanın anahtarıdır.

Q12 - Can you tell us about PhoenixDAO staking? 

Soru 12 - hoenixDAO staking'i bize anlatır mısınız?

Craig: We are nearing the release of our staking dApp V2. Meanwhile here are the details for the current version 1

Staking dApp:


•Spot İnterest:

  20% APR (365 days) - paid instantly

•Stake Limit:

  No limit per address

  Limited to 20,000 phnx per txn

•Stake Period:

  1-365 days

Example of Interest Calculation:

i) If you stake 20,000 phnx for a FULL 365 days, your spot interest will be 4000.00.

ii) If you stake 10,000 phnx for 300 days, your spot interest will be 1643.84.

iii) If you stake 15,000 phnx for 200 days, your spot interest will be 1643.84.

Complete Guide for Spot Staking:

What to expect in v2 includes:

Flexible staking/liquidity farming feature that allows users to earn juicy interest on the go. Users can stake a large amount of PHNX at once to maximize their reward/interest earnings. You have the luxury of using the spot staking feature in V1.0 or liquidity pool version in V2.0 based on preference.

Alot of info there, but most should be captured here:
Türkçesi: Staking dApp V2'mizin piyasaya sürülmesine yaklaşıyoruz. Bu arada, mevcut sürüm 1 için ayrıntılar burada.

Stake dApp:


•Spot faiz:

  20% APR (365 gün) - anında ödenir

•Stake Limiti:

  Adreslerde herhangi bir sınır yok

  Her txn için 20.000 phnx ile sınırlıdır

•Stake Periyodu:

  1-365 gün

Faiz Hesaplama Örneği:

1) 365 gün TAM bir 20.000 phnx yatırırsanız, spot faiziniz 4000.00 olacaktır.

2) 300 gün boyunca 10.000 phnx yatırırsanız, spot faiziniz 1643.84 olacaktır.

3) 200 gün boyunca 15.000 phnx yatırırsanız, spot faiziniz 1643.84 olacaktır.

Spot Staking için Eksiksiz Kılavuz:

Orada çok fazla bilgi var, ancak çoğu bilgiyi burada yakalayabilirsiniz:

v2’den neler beklenebilir:

Kullanıcıların hareket halindeyken faiz kazanmalarına olanak tanıyan esnek stake / likidite farming özelliği. Kullanıcılar, ödül / faiz kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için aynı anda büyük miktarda PHNX yatırabilirler. Tercihe bağlı olarak V1.0'da spot stake özelliğini veya V2.0'da likidite havuzu versiyonunu kullanma lüksüne sahipsiniz.

Q13 - Is there any news of a new listing of PHNX token? 🔥

Soru 13 - PHNX token’ının yeni bir borsada listelenme haberi var mı? 🔥

Mayor: I'm glad you asked! Only 1 hour ago it was announced that PHNX will be listed on Kucoin, trading from tomorrow 20th April, which is very exciting and a huge milestone for us. You can see full details here on the KuCoin site below. Suffice to say your community is very lucky to be the first to hear this directly from us. 

https://www.kucoin.com/news/en-phoenixdao-phnx-gets-listed-on-kucoin?utm_source=phnx

Türkçesi: Sorduğuna sevindim! Sadece 1 saat önce PHNX'in yarından itibaren KuCoin'de listeleneceği açıklandı, bu bizim için çok heyecan verici ve büyük bir dönüm noktası. 

KuCoin sitesinde tüm ayrıntıları burada görebilirsiniz.

https://www.kucoin.com/news/en-phoenixdao-phnx-gets-listed-on-kucoin?utm_source=phnx

Q14 - What social media platforms can we follow you on? 

Soru 14 - Sizi sosyal medyada nerelerden takip edebiliriz?

Web site:

https://phoenixdao.io/

GitHub:

https://github.com/PhoenixDAO

Medium:

https://medium.com/phoenixdao

Discord:

https://discord.gg/nRexgmr

BitcoinTalk Forum:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5252264

Twitter:

https://twitter.com/phnxdao

Telegram Official Chat:

https://t.me/PHNXDAO

Telegram .News/Announcement:

https://t.me/PhnxDAONews

Telegram $PHNX Supporters:

https://t.me/phoenixsupportergroup

Reddit:

https://www.reddit.com/r/PhoenixDAO/

Facebook:

https://www.facebook.com/PhnxDAO

Linkedin:

https://www.linkedin.com/company/phoenixdao-phnx/

Instagram:

https://www.instagram.com/phoenixdao_/

Uptrennd:

https://www.uptrennd.com/user/MTEwNzI1

Publish0x:

https://www.publish0x.com/@PhoenixDAO_PHNX

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCbHItp_NnMpSVhZQWdoCJfg

Weibo:

https://tinyurl.com/weibo-phnx


YASAL UYARI: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Boxed Version